Email easy onder Mac OS X

Instellen van een Email Easy account op Mac OS X kan door de volgende stappen af te lopen.

Start het mail programma.

Email Easy Mac OS X 1

Selecteer hier ‘Voeg andere Mail-account toe…’ en klik op ‘Ga Door’.

Email Easy Mac OS X 2

Voer hier de drie velden in. Bij Email adres voert U het adres in waarmee U mail wil verzenden, bij wachtwoord voert U het wachtwoord in dat U bij Bex4iT heeft gekregen. Klik daarna op de knop ‘Maak aan’.

Het systeem reageert met ‘instellingen zoeken’ en later met ‘Account moet handmatig worden geconfigureerd’. Klik dan op de knop ‘Volgende’.

Email Easy Mac OS x 3

In dit scherm kiest U als type account voor ‘IMAP’. Bij E-mailserver voert U ‘mail.bex4it.nl’ in. Bij gebruikersnaam voert U de gebruikersnaam in die U bij Bex4iT heeft gekregen en bij wachtwoord voert U het wachtwoord in dat U van Bex4iT heeft gekregen. Meestal wordt dit wachtwoord overgenomen uit het vorige scherm, en ziet U daar bolletjes staan. Indien gereed klikt U op de knop ‘Volgende’.

Email Easy Mac OS X 5

In dit scherm voert U bij SMTP-server ‘mail.bex4it.nl’ in, In het veld Gebruikersnaam voert U de gebruikersnaam in die U van Bex4iT heeft gekregen, in het veld Wachtwoord voert U het wachtwoord in dat U van Bex4iT gekregen heeft. Daarna klikt U op de knop ‘Maak aan’.

 

Hierna is Uw mail account geconfigureerd.