Domoticz Lua scripts

Lua device scripts in de script directory worden uitgevoerd, nadat het betreffende device geschakeld is. D.w.z. dat eerst een lamp aangeschakeld wordt, om vervolgens via het script eventueel uit gezet te worden. Dit maakt het in vele gevallen noodzakelijk dat de fysieke devices waaraan extra logica gekoppeld dient te...

HP-UX Networking Configuration

Network Configuration in HP-UX Configuration File : /etc/rc.config.d/netconf – Contains the hostname, ip address, default route /etc/hosts – Contains the hsotname to IP address mapping /etc/resolv.conf – Contains DNS server details /etc/inetd.conf – Internet daemon configuration file Configuration Files used for DNS Client: /etc/nsswitch.compat /etc/nsswitch.nis /etc/nsswitch.ldap /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.files /etc/nsswitch.hp_defaults...

Nagios onder Mac OS X

Een van de diensten die op een server omgeving van belang zijn, is een monitoring tool. Met een monitoring tool controleert men of alle diensten, services en apparaten beschikbaar zijn, zoals men het nodig heeft. Een veelgebruikte tool is Nagios. Deze tool is niet standaard voorzien onder OS X....

HomeBrew

Apple heeft in de Mac Os X software veel software voorzien. Deze software is over het algemeen ook goed op elkaar afgestemd.   Installatie van Homebrew : $ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" Voor de installatie van homebres zijn de command-line tools uit xcode nodig. Indien niet aanwezig helpt...

systemctl

Nieuwere unix versies gebruiken tegenwoordig systemctl in plaats van good old /etc/inittab om daemons te starten. Het gebruik van runlevels als zodanig raakt steeds meer in onbruik. In deze systemd-context worden de daemons ‘services’ genoemd. Deze services worden beschreven in een bestand, waarna op basis van de bestandsnaam de...

HP-UX Printer spooler

Soms gebeurt het dat de printerspooler, lpsched, niet wil starten na een system boot. De oorzaak zit dan meestal in het feit dat de bestanden : CLD_FIFO FIFO SCHEDLOCK nog aanwezig zijn in de map /var/spool/lp. Deze bestanden kunnen verwijderd worden als de spooler niet meer draait. Stoppen van...