Domoticz Lua scripts

Lua device scripts in de script directory worden uitgevoerd, nadat het betreffende device geschakeld is. D.w.z. dat eerst een lamp aangeschakeld wordt, om vervolgens via het script eventueel uit gezet te worden.

Dit maakt het in vele gevallen noodzakelijk dat de fysieke devices waaraan extra logica gekoppeld dient te worden, bestuurd moeten worden via een ander mechanisme.

Een mechanisme kan zijn het inzetten van virtuele schakelaars om een fysiek device te schakelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *