SSH login zonder password

Your aim You want to use Linux and OpenSSH to automate your tasks. Therefore you need an automatic login from host A / user a to Host B / user b. You don’t want to enter any passwords, because you want to call ssh from a within a shell...

HP-UX Networking Configuration

Network Configuration in HP-UX Configuration File : /etc/rc.config.d/netconf – Contains the hostname, ip address, default route /etc/hosts – Contains the hsotname to IP address mapping /etc/resolv.conf – Contains DNS server details /etc/inetd.conf – Internet daemon configuration file Configuration Files used for DNS Client: /etc/nsswitch.compat /etc/nsswitch.nis /etc/nsswitch.ldap /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.files /etc/nsswitch.hp_defaults...

systemctl

Nieuwere unix versies gebruiken tegenwoordig systemctl in plaats van good old /etc/inittab om daemons te starten. Het gebruik van runlevels als zodanig raakt steeds meer in onbruik. In deze systemd-context worden de daemons ‘services’ genoemd. Deze services worden beschreven in een bestand, waarna op basis van de bestandsnaam de...

HP-UX Printer spooler

Soms gebeurt het dat de printerspooler, lpsched, niet wil starten na een system boot. De oorzaak zit dan meestal in het feit dat de bestanden : CLD_FIFO FIFO SCHEDLOCK nog aanwezig zijn in de map /var/spool/lp. Deze bestanden kunnen verwijderd worden als de spooler niet meer draait. Stoppen van...

Cups Tips and Tricks

Cups, de printerspooler. Hier een opsomming van enkele handige commando’s. Voor de meeste commando’s geldt dat men root rechten moet krijgen voordat het commando gebruikt kan worden.   Move een job naar een andere queue cq printer #lpmove