Verwijderen van Timemachine backup

Het verwijderen van een Time Machine backup set kan niet in de Finder. Ook in de terminal als root user werkt dat niet. De enige goede manier om een Time Machine backup set te verwijderen is gebruik te maken van het tmutil hulpprogramma. tmutil delete Bovenstaand is het...

Recovery van een degraded raid

Indien er een schijf aan het systeem gekoppeld is, waarop linux raid partities staan dan kunnen we met fdisk de betreffende partities opvragen : # fdisk -l /dev/sdd Disk /dev/sdd: 250.1 GB, 250058268160 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488395055 sectors Units = sectors of 1 *...

SSH login zonder password

Your aim You want to use Linux and OpenSSH to automate your tasks. Therefore you need an automatic login from host A / user a to Host B / user b. You don’t want to enter any passwords, because you want to call ssh from a within a shell...

HP-UX Networking Configuration

Network Configuration in HP-UX Configuration File : /etc/rc.config.d/netconf – Contains the hostname, ip address, default route /etc/hosts – Contains the hsotname to IP address mapping /etc/resolv.conf – Contains DNS server details /etc/inetd.conf – Internet daemon configuration file Configuration Files used for DNS Client: /etc/nsswitch.compat /etc/nsswitch.nis /etc/nsswitch.ldap /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.files /etc/nsswitch.hp_defaults...

HP-UX Printer spooler

Soms gebeurt het dat de printerspooler, lpsched, niet wil starten na een system boot. De oorzaak zit dan meestal in het feit dat de bestanden : CLD_FIFO FIFO SCHEDLOCK nog aanwezig zijn in de map /var/spool/lp. Deze bestanden kunnen verwijderd worden als de spooler niet meer draait. Stoppen van...

OpenSuSE herstellen van rechten

Soms kan het gebeuren dat er een commando gestart werd waarmee de rechten of de eigenaars van bestanden ongewild aangepast geworden zijn. Dat kan zelfs het functioneren van het systeem in de weg staan. Configuratiebestanden moeten soms, uit het oogpunt van beveiliging, bepaalde rechten hebben voordat de bijbehorende daemon...

Toetsencombinaties bij opstarten van een Mac

Bij het opstarten van een Mac kunnen de volgende toetsen of toets combinaties gebruikt worden om speciale functies te activeren. De toetsen kunnen het best ingedrukt worden, meteen na het klinken van het opstart geluid. Option (alt): Alle opstartbare volumes weergeven (Opstartbeheer) Shift : Veilig opstarten (opstarten in de...

Harddisk controle op een Mac

Soms is het nodig dat de schijf in een Apple mac gecontroleerd moet worden op fouten. Dat kan prachting met het schijf hulpprogramma (Disk Utility) in de map hulpprogramma’s (Utilities). Nadat U het programma gestart heeft, kunt U in de linkerbalk de schijf aanwijzen of de partitie aanwijzen. Zodra...