Verwijderen van Timemachine backup

Het verwijderen van een Time Machine backup set kan niet in de Finder. Ook in de terminal als root user werkt dat niet. De enige goede manier om een Time Machine backup set te verwijderen is gebruik te maken van het tmutil hulpprogramma. tmutil delete [Backupnaam] Bovenstaand is het te gebruiken commando, op de commandite. […]

Recovery van een degraded raid

Indien er een schijf aan het systeem gekoppeld is, waarop linux raid partities staan dan kunnen we met fdisk de betreffende partities opvragen : # fdisk -l /dev/sdd Disk /dev/sdd: 250.1 GB, 250058268160 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488395055 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size […]

Domoticz Lua scripts

Lua device scripts in de script directory worden uitgevoerd, nadat het betreffende device geschakeld is. D.w.z. dat eerst een lamp aangeschakeld wordt, om vervolgens via het script eventueel uit gezet te worden. Dit maakt het in vele gevallen noodzakelijk dat de fysieke devices waaraan extra logica gekoppeld dient te worden, bestuurd moeten worden via een […]

SSH login zonder password

Your aim You want to use Linux and OpenSSH to automate your tasks. Therefore you need an automatic login from host A / user a to Host B / user b. You don’t want to enter any passwords, because you want to call ssh from a within a shell script. How to do it First […]

HP-UX Networking Configuration

Network Configuration in HP-UX Configuration File : /etc/rc.config.d/netconf – Contains the hostname, ip address, default route /etc/hosts – Contains the hsotname to IP address mapping /etc/resolv.conf – Contains DNS server details /etc/inetd.conf – Internet daemon configuration file Configuration Files used for DNS Client: /etc/nsswitch.compat /etc/nsswitch.nis /etc/nsswitch.ldap /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.files /etc/nsswitch.hp_defaults Scripts : /sbin/init.d/net start – To […]

Nagios onder Mac OS X

Een van de diensten die op een server omgeving van belang zijn, is een monitoring tool. Met een monitoring tool controleert men of alle diensten, services en apparaten beschikbaar zijn, zoals men het nodig heeft. Een veelgebruikte tool is Nagios. Deze tool is niet standaard voorzien onder OS X. Een manier om Nagios onder OS […]

HomeBrew

Apple heeft in de Mac Os X software veel software voorzien. Deze software is over het algemeen ook goed op elkaar afgestemd.   Installatie van Homebrew : $ ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” Voor de installatie van homebres zijn de command-line tools uit xcode nodig. Indien niet aanwezig helpt de homebres installatie met het installeren […]

Google Chrome en het automatisch vertalen van webpagina’s

In Google Chrome is het mogelijk om pagina’s automatisch te laten vertalen. Meestal vraagt Chrome er in het begin al vrij snel om of pagina’s vertaald moeten worden. Het is vaak lastiger om erachter te komen dat pagina’s automatisch vertaald worden hoe het vertalen weer aan of uit gezet kan worden Instellen van het al […]

systemctl

Nieuwere unix versies gebruiken tegenwoordig systemctl in plaats van good old /etc/inittab om daemons te starten. Het gebruik van runlevels als zodanig raakt steeds meer in onbruik. In deze systemd-context worden de daemons ‘services’ genoemd. Deze services worden beschreven in een bestand, waarna op basis van de bestandsnaam de service gekend is en gestart kan […]

HP-UX Printer spooler

Soms gebeurt het dat de printerspooler, lpsched, niet wil starten na een system boot. De oorzaak zit dan meestal in het feit dat de bestanden : CLD_FIFO FIFO SCHEDLOCK nog aanwezig zijn in de map /var/spool/lp. Deze bestanden kunnen verwijderd worden als de spooler niet meer draait. Stoppen van de spooler kan met lpshut. Ook […]