Nagios onder Mac OS X

Een van de diensten die op een server omgeving van belang zijn, is een monitoring tool. Met een monitoring tool controleert men of alle diensten, services en apparaten beschikbaar zijn, zoals men het nodig heeft.

Een veelgebruikte tool is Nagios. Deze tool is niet standaard voorzien onder OS X. Een manier om Nagios onder OS X te installeren is via homebrew.

 

Installatie van nagios :

$ brew install nagios

Volg vervolgens de instructies die door de installer gegeven worden :

First we need to create a command dir using superhuman powers:

 mkdir -p /usr/local/var/lib/nagios/rw
 sudo chgrp _www /usr/local/var/lib/nagios/rw
 sudo chmod 2775 /usr/local/var/lib/nagios/rw

Then install the Nagios web frontend into Apple's build-in Apache:

 1) Turn on Personal Web Sharing.

 2) Load the cgi and php modules by patching /etc/apache2/httpd.conf:

 -#LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so
 +LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

 -#LoadModule cgi_module libexec/apache2/mod_cgi.so
 +LoadModule cgi_module libexec/apache2/mod_cgi.so

 3) Symlink the sample config and create your web account:

 sudo ln -sf /usr/local/Cellar/nagios/4.0.6/share/nagios.conf /etc/apache2/other/
 htpasswd -cs /usr/local/etc/nagios/htpasswd.users nagiosadmin
 sudo apachectl restart

Log in with your web account (and don't forget to RTFM :-)

 open http://localhost/nagiosTo have launchd start nagios at startup:
 sudo cp -fv /usr/local/opt/nagios/*.plist /Library/LaunchDaemons
 sudo chown root /Library/LaunchDaemons/homebrew.mxcl.nagios.plist
Then to load nagios now:
 sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/homebrew.mxcl.nagios.plist
Or, if you don't want/need launchctl, you can just run:
 nagios /usr/local/etc/nagios/nagios.cfg

De bovenstaande instructies kloppen, echter de volgende aanpassingen maken voor gebruik onder OSX server :

sudo ln -sf /usr/local/Cellar/nagios/4.0.6/share/nagios.conf /Library/Server/Web/Config/apache2/other

Verder vraag ik me af of de launchctl instructie met de -w optie dient te gebeuren.

Vervolgens dient de nagios configuratie nog te gebeuren.

 

Starten van de snmpd daemon onder OSX

  • aanpassen van de configuratie in /etc/snmpd/snmpd.conf
  • starten middels launchctl -w /System/Library/LaunchDaemons/org.net……..plist

 

Losse gedachten om het gebruik van nagios uit te buiten.

  1. testen van de netgear s205 door een ping uit te zetten naar alle aangesloten devices. Alleen de fysieke devices is in dit geval voldoende. Indien er ook maar een verbinding heeft is de switch dus on-line.
  2. ?? niet alles hoeft per snmpd, we kunnen ook rechtstreeks rsync/smbclient of iets dergelijks gebruiken.