systemctl

Nieuwere unix versies gebruiken tegenwoordig systemctl in plaats van good old /etc/inittab om daemons te starten. Het gebruik van runlevels als zodanig raakt steeds meer in onbruik.
In deze systemd-context worden de daemons ‘services’ genoemd. Deze services worden beschreven in een bestand, waarna op basis van de bestandsnaam de service gekend is en gestart kan worden.

Hier wat tips om met deze nieuwe systemd daemon en de bijbehorende controle software te werken.

Maken van een service beschrijving

 

Een nieuwe service toevoegen kan door

# systemctl enable [full path to service file]
# systemctl daemon-reload

Het gebruik van daemon-reload is van belang om het systeem duidelijk te maken dat er een nieuwe service voorhanden is, daarna is de service pas beschikbaar om te starten
 

De service starten en stoppen

# systemctl start [service]
# systemctl stop [service]

De status van een service opvragen

# systemctl status [service]

Een service automatisch laten starten ‘at boot time’

# systemctl enable [service]

systemctl disable [service]