HP-UX Printer spooler

Soms gebeurt het dat de printerspooler, lpsched, niet wil starten na een system boot. De oorzaak zit dan meestal in het feit dat de bestanden :

  • CLD_FIFO
  • FIFO
  • SCHEDLOCK

nog aanwezig zijn in de map /var/spool/lp. Deze bestanden kunnen verwijderd worden als de spooler niet meer draait. Stoppen van de spooler kan met lpshut.

Ook het bestand outputq kan nog een vervelende rol spelen. Als de spooler niet wil starten na het verwijderen van bovenstaande bestanden, dan ook het bestand outputq verwijderen, naast de bovengenoemde bestanden en de spooler opnieuw starten.

Voorbeeld, uiteraard als root user :

# lpshut
# cd /var/spool/lp
# rm CLD_FIFO
# rm FIFO
# rm SCHEDLOCK
# mv outputq outputq.old.1
# lpsched