HP-UX Printer spooler

Soms gebeurt het dat de printerspooler, lpsched, niet wil starten na een system boot. De oorzaak zit dan meestal in het feit dat de bestanden : CLD_FIFO FIFO SCHEDLOCK nog aanwezig zijn in de map /var/spool/lp. Deze bestanden kunnen verwijderd worden als de spooler niet meer draait. Stoppen van de spooler kan met lpshut. Ook […]

SSH Login without password

You want to use Linux and OpenSSH to automize your tasks. Therefore you need an automatic login from host A / user a to Host B / user b. You don’t want to enter any passwords, because you want to call ssh from a within a shell script. How to do it First log in on A as user […]