OpenSuSE herstellen van rechten

Soms kan het gebeuren dat er een commando gestart werd waarmee de rechten of de eigenaars van bestanden ongewild aangepast geworden zijn.
Dat kan zelfs het functioneren van het systeem in de weg staan. Configuratiebestanden moeten soms, uit het oogpunt van beveiliging, bepaalde rechten hebben voordat de bijbehorende daemon wil starten.

Als dus een aantal bestanden per ongeluk de verkeerde rechten of eigenaars gekregen hebben, wil je dat niet handmatig herstellen. Automatisch herstellen kan dan onder OpenSuSE met het commando :

SuSEconfig –modules permissions