Opruimen van een socket in FIN_WAIT state onder HP-UX

Soms komt het voor dat er een networkdaemon gestopt wordt terwijl er nog min of meer actieve verbindingen naar de daemon zijn.

De actieve verbindingen zijn op te vragen via :

# netstat -na | grep <socketnr>

Het kan nu zijn dat er sockets in de FIN_WAIT status overblijven. Dat zijn verbindingen die niet de kans hebben gekregen om correct opgeruimd te worden. Deze verbindingen verdwijnen na een poosje wel weer, maar dan moet men relatief lang wachten op een time-out op systeem niveau alvorens het HP-UX de socket vrijgeeft.

Men kan dat ook zelf doen, dan helpt de volgende procedure.

1. Zoek het nummer 0x????? voor het WAITING socket, te vinden in de eerste kolom van de uitvoer tabel:

# ndd -get /dev/tcp tcp_status |grep -e state -e TCP_FIN_WAIT

2. Daarna kan het socket opgeruimd worden met het volgende commando:

# ndd -set /dev/tcp tcp_discon 0x????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *