SSH Login without password

You want to use Linux and OpenSSH to automize your tasks. Therefore you need an automatic login from host A / user a to Host B / user b. You don’t want to enter any passwords, because you want to call ssh from a within a shell script. How to do it First log in on A as user […]

Cups Tips and Tricks

Cups, de printerspooler. Hier een opsomming van enkele handige commando’s. Voor de meeste commando’s geldt dat men root rechten moet krijgen voordat het commando gebruikt kan worden.   Move een job naar een andere queue cq printer #lpmove [job-id] [printer]

Opruimen van een socket in FIN_WAIT state onder HP-UX

Soms komt het voor dat er een networkdaemon gestopt wordt terwijl er nog min of meer actieve verbindingen naar de daemon zijn. De actieve verbindingen zijn op te vragen via : # netstat -na | grep <socketnr> Het kan nu zijn dat er sockets in de FIN_WAIT status overblijven. Dat zijn verbindingen die niet de […]

Een san maken met OpenSuSE en glusterfs

Het is goed mogelijk om met behulp van OpenSuSE en glusterfs een volwaardig san te maken Vereisten: Twee 64-bit machines die voorzien zijn van opensuse, versie 12.3 of later. Het kan ook met een machine maar het maken van een san op een machine is alleen ten behoeve van testen zinvol. Een werkend netwerk. # […]

OpenSuSE herstellen van rechten

Soms kan het gebeuren dat er een commando gestart werd waarmee de rechten of de eigenaars van bestanden ongewild aangepast geworden zijn. Dat kan zelfs het functioneren van het systeem in de weg staan. Configuratiebestanden moeten soms, uit het oogpunt van beveiliging, bepaalde rechten hebben voordat de bijbehorende daemon wil starten. Als dus een aantal […]

Toetsencombinaties bij opstarten van een Mac

Bij het opstarten van een Mac kunnen de volgende toetsen of toets combinaties gebruikt worden om speciale functies te activeren. De toetsen kunnen het best ingedrukt worden, meteen na het klinken van het opstart geluid. Option (alt): Alle opstartbare volumes weergeven (Opstartbeheer) Shift : Veilig opstarten (opstarten in de veilige modus) C : Opstarten vanaf […]

Harddisk controle op een Mac

Soms is het nodig dat de schijf in een Apple mac gecontroleerd moet worden op fouten. Dat kan prachting met het schijf hulpprogramma (Disk Utility) in de map hulpprogramma’s (Utilities). Nadat U het programma gestart heeft, kunt U in de linkerbalk de schijf aanwijzen of de partitie aanwijzen. Zodra U een schijf geselecteerd hebt verscihjnt […]