Cups Tips and Tricks

Cups, de printerspooler. Hier een opsomming van enkele handige commando’s. Voor de meeste commando’s geldt dat men root rechten moet krijgen voordat het commando gebruikt kan worden.   Move een job naar een andere queue cq printer #lpmove

OpenSuSE herstellen van rechten

Soms kan het gebeuren dat er een commando gestart werd waarmee de rechten of de eigenaars van bestanden ongewild aangepast geworden zijn. Dat kan zelfs het functioneren van het systeem in de weg staan. Configuratiebestanden moeten soms, uit het oogpunt van beveiliging, bepaalde rechten hebben voordat de bijbehorende daemon...